Välkommen!

Här kan du se de senaste uppdateringarna om vad som händer i vårt område och i vår vägförening.

(Vissa delar på sidan är lösenordskyddat, kontakta styrelsen för lösenord)

2021:

2021-03-14:

Nytt informationsbrev har skickats till alla medlemmar. Finns även upplagt under medlemsforum -> protokoll.

2021-02-07:

I vecka 5 har vägföreningen startat med projektet att uppdatera  byggnaden för brevlådor (1-5).

Befintliga byggnader för brevlådor kommer temporärt flyttas några meter medan de nya brevlådestoppen etableras för minimal inverkan på postgången.

Specifikt brevlådorna är fortfarande under utredning och tillsvidare kommer de gamla att återinstalleras i de nya brevlådebyggnaderna intill dess att leverantör av rätt pris, modell och kvalitet hittats.


Vill du se anslagstavlan från jan -dec 2020? Klicka Anslagstavla 2020

Vill du se anslagstavlan från jan – nov 2019? Klicka Anslagstavla 2019

Vill du se anslagstavlan från 2018? Klicka Anslagstavla 2018