Välkommen!

Här kan du se de senaste uppdateringarna om vad som händer i vårt område och i vår vägförening.

(Vissa delar på sidan är lösenordskyddat, kontakta styrelsen för lösenord)

2021:

2021-05-11:

Information från styrelsen till Strömmadals Vägförenings medlemmar, maj 2021.

Årsmöte

Vi vet inte när detta kan hållas. Nuvarande corona-restriktioner gör att man endast får vara 8 personer på möten. Alla måste få chansen att deltaga och en anläggningssamfällighet/vägförening inte får hålla årsmöte digitalt. Styrelsen hoppas att vi kan hålla årsmötet i slutet på sommaren, utomhus som förra året.

Arbetsdag 2021

Vi har ambitionen att försöka genomföra en arbetsdag lördagen den 5/6, Vi hoppas att vi kan arbeta i mindre grupper/lag med fördefinierade arbetsuppgifter. Vi återkommer när vi vet mer.

Brevlådestopp

Under kommande vecka troligtvis onsdag 12/5 kommer det gjutas fundament till brevlådestoppen. Vi hoppas de nya brevlådestoppen kommer att vara monterade inom några veckor. Vi kommer i möjligaste mån återmontera de gamla lådorna. Ni som beställt låsbara lådor får nya lådor och ni får själva köpa hänglås. Föreningen kommer inte ta ut någon avgift för de nya lådorna. Vi kommer uppdatera texten på de gamla lådorna när vädret tillåter. Texten på alla lådor blir efternamn samt eventuellt företagsnamn och vägnamn med nummer.

Farthinder

Farthinder kommer att asfalteras någon dag under vecka 20 (17–21 maj) när vädret tillåter, det får inte regna. Man asfalterar varje hinder i två steg en halva åt gången, vilket gör att personbilar kan passera, men inte större fordon. Så undvik större transporter denna vecka. Kan det inte undvikas får ni räkna med väntetider.

Mötesplatser

Mötesplatser kommer att anläggas efter sommaren

Fakturering

Nästa fakturering gäller Drift 2021, förfallodag 30/6

Registervård.

Anmäl ägarbyte och ändrade E-postadresser till kassören jannec25@telia.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2021-03-14:

Nytt informationsbrev har skickats till alla medlemmar. Finns även upplagt under medlemsforum -> protokoll.

2021-02-07:

I vecka 5 har vägföreningen startat med projektet att uppdatera  byggnaden för brevlådor (1-5).

Befintliga byggnader för brevlådor kommer temporärt flyttas några meter medan de nya brevlådestoppen etableras för minimal inverkan på postgången.

Specifikt brevlådorna är fortfarande under utredning och tillsvidare kommer de gamla att återinstalleras i de nya brevlådebyggnaderna intill dess att leverantör av rätt pris, modell och kvalitet hittats.


Vill du se anslagstavlan från jan -dec 2020? Klicka Anslagstavla 2020

Vill du se anslagstavlan från jan – nov 2019? Klicka Anslagstavla 2019

Vill du se anslagstavlan från 2018? Klicka Anslagstavla 2018