Handlingar från årsstämmor

Protokoll från årsstämmor m m.

KallelserExtra
underlag
Protokoll
Kallelse Årsstämma 2021Information från styrelsenÅrsstämma 2021
Årsstämma 2020Informationsstund 2020Ordinarie stämma 2020
Årsstämma 2019Informationsstund
Extrastämma 2018Extrastämma 2018
Årsstämma 2018Valberedningens förslagOrdinarie stämma 2018
Extra stämma 2017BakgrundsinfoExtra stämma 2017
Årsstämma 2017Valberedningens förslagOrdinarie stämma 2017
Årsstämma 2016Ordinarie stämma 2016-1
Ordinarie stämma 2016-2
Extra stämma 2015BakgrundsinfoExtra stämma 2015
Styrelsens presentation angående andelstal
Styrelsens svar på övriga frågor ställda under mötet
Årsstämma 2015Ordinarie stämma 2015
Årsstämma 2014Ordinarie stämma 2014
Kommunens presentation under årsstämman
Frågor och svar ställda ang VA under årsstämman
Årsstämma 2013Ordinarie stämma 2013
Komplettering av punkt 17 i protokollet
Ordinarie stämma 2012
Extrastämma november 2011
Årsstämma 2011Ordinarie stämma 2011
Årsstämma 2010Ordinarie stämma 2010
Årsstämma 2009Ordinarie stämma 2009
Ordinarie stämma 2008
Ordinarie stämma 2007
Ordinarie stämma 2006
Ordinarie stämma 2005
Ordinarie stämma 2004
Ordinarie stämma 2003
Ordinarie stämma 2002
Ordinarie stämma 2001
Ordinarie stämma 2000