Kontaktpersoner

Här kommer du i kontakt med samtliga personer inom vägföreningen:

Kontakt med styrelsen klicka här.

Kontaktpersoner gällande….

Vinter & sommarväghållning: Vägfogde Stefan Andersson (styrelsen)
Trasig vägbelysning: vägfogde Stefan Andersson (styrelsen)
Övergripande: Ove Eriksson (styrelsen)
Meddelande om ändring av ägare, boendeform, namn eller adress: Jan Castenvik (styrelsen)
Grannsamverkan: Vakant – intresserad hör av dig till styrelsen!
Valberedningen: Sammankallande Elsebeth Stoltz Bergqvist
Anmälan till arbetsdag: Se lappar vid postlådestopp och samt web anmälan arbetsdag
Anmälan till årsstämma: Se separata utskick (kommer på web)
Hemsida: Anders Åkergren, Helena Aro (styrelse)
Facebook: Helena Aro (styrelse)