Anslagstavla 2019

2019:

23 december:

En julhälsning till Alla Medlemmar i Strömmadals Vägförening

Helger och julledighet närmar sig nu för de flesta, ska bli väldigt trevligt tycker vi.

Vi vill passa på att delge  kort om läget och status runt vårt vägnät per idag.

Efter en lång tid av stök och störningar så börjar JM närma sig slutet av arbetet i vårt område, ska bli väldigt skönt när det är helt klart.

Strömmadalsvägen börjar att vara klar, lite justeringar och dikesarbeten återstår.

Gällande våra grusade stickvägar så är det i stort bara Sågvägen där grävning och större arbeten pågår och återstår.

Generellt så är det en hel del justeringar som återstår på och intill stickvägarna.

En hel del slangar, vissa under väg-plåtar kommer att kvarstå i området ytterligare en tid för urspolning av vattenledningar.

Dessa plåtar är nu väl markerade för vinterväghållning.

Vi räknar med att JM kommer att vara kvar i vårt område ett antal veckor i början av år 2020 för att slutföra, justera och städa upp.

Därefter skall slutbesiktning genomföras.

De kommer att arbeta en del i området idag, 27/12, 2+3/1 samt köra gång helt igen den 7/1 2020.

God Jul och Gott Nytt År till er alla.

Önskar styrelsen i Strömmadals Vägförening

// Ove Eriksson

9 december:

Till alla Medlemmar i Strömmadals Vägförening.

Vi har idag mottagit upprörd kritik och information från JM:s platschef för entreprenaden i vårt område.

I helgen som just varit har någon skruvat av vattnet som spolas ut på två ställen, vid slutet längst in på Strömmadalsvägen och vid Sjöskogsvägen.

JM spolar ledningarna på 4-5 ställen i vårt område i dagsläget, detta är för att spola igenom ledningarna så de blir bakteriefria och kan användas för dricksvatten.

Dessa får och skall inte stängas av. Konsekvensen är minskade möjligheter för JM att bli klara med anläggningen i vårt område, vilket kostar tid och pengar.

Rören måste spolas igenom. Om ni tror att det är någon som glömt stänga av, hör av Er till JM eller styrelsen. Dock, stäng inte av innan ni tagit kontakt.

Tack för er hjälp och engagemang i frågan.

Hälsningar styrelsen i Strömmadals Vägförening/Ove Eriksson

1 december:

Tack till alla som kom och bidrog på den relativt snabbt sammankallade arbetsdagen.

//Styrelsen

28 november:

Hej,

Asfalteringen är nu klar.

Det återstår dock lite arbete på Strömmadalsvägen, som kommer att göras imorgon av JM.

Det är en hög kant vid infarten från Stavsnäsvägen som skall åtgärdas, även höga kanter mot fastighetsinfarterna som också skall åtgärdas imorgon.

Trevlig kväll!

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

27 november:

Nya bud gällande asfalteringen:

Hej,

Asfalteringen idag är uppskjuten!

Vi fick precis meddelande från  JM att asfaltsläggarna inte kan komma idag!

De kommer i stället imorgon torsdag och startar 07:00 från Stavsnäsvägen  för att underlätta våra morgontransporter. Sågvägen är öppen för utfart.

JM ber om ursäkt för det inträffade.

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

26 november:

Hej,

nytt bud om asfaltering!

Asfalteringen av Strömmadalsvägen från Omvägen till Stavsnäsvägen kommer att ske redan imorgon onsdag.

De kommer att starta från Omvägen/Brevlådestopp 2 klockan 12:00. Det är ju bra ur framkomlighetssynpunkt, då det inte inverkar så mycket på framkomligheten vad gäller arbets- och skol-resor!

Förhoppningsvis är de klara innan ”eftermiddagsrusningen” börjat. Lärkstigen, Sågvägen blir alternativ resväg.

Det var asfaltsläggarna som ”fick tid över” och kommer en dag tidigare.

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

21 november:

Som många av er noterat blev inte asfalteringen på Strömmadalsvägen klar igår onsdag.

Den avbröts på tisdagen vid postlådestopp 2 eftersom resterande sträcka fram till Stavsnäsvägen inte var färdigställd vilket JM beklagar.

Ny tid för asfaltering blir torsdag den 28 november.  Arbetet påbörjas 07:00 och de jobbar till dess det är klart.

JM vädjar till de boende att fram till nästa torsdag undvika att åka  ut eller in i området från Stavsnäsvägen. Var vänlig och använd Lärkstigen och Sågvägen ni som bor längre in i området. ”JM tackar för ert överseende”.

Gäller framförallt tung trafik eftersom sträckan mellan Stavsnäsvägen och postlådestopp 2 är hyvlad och tål inte för mycket och tung trafik innan asfaltering.

Den kritiska asfalteringen ur framkomlighetssynpunkt är mellan Omvägen och Sågvägen, men den är sträckan är ju kort och för er ”innanför” blir förhoppningsvis avstängningen kortvarig.

Vi har frågat JM om inte asfaltsläggarna kan börja senare än 07:00 alternativt starta från Stavsnäsvägen för att underlätta passage.

JM har svarat i kväll att de har bett asfaltsläggarna att om möjligt starta från Stavsnäsvägen. Om detta inte är möjligt att starta från brevlådestopp 2 klockan 09:00.

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

18 november:

Arbetsdag/Städdag 30/11 kl 10.

Vi ställde tidigare in vår höstarbetsdag då det inte var möjligt och meningsfullt pga att JM var kvar och försenade i sitt VA-arbete i vårt område för Värmdö kommun.

Då sa vi också att vi kanske skulle återkomma i ärendet senare under hösten.

Detta gör vi nu då vi behöver hjälp av ett antal medlemmar med att sätta ut snöpinnar längs vägarna.

Vi har även en del andra lite enklare arbeten som behövs göras nu i höst, de som hade tänkt delta i höstens arbetsdag är välkomna.

Vi räknar med att hålla på mellan kl 10 och ca kl 13.

Anmäl er om ni skall delta per mail, tack. Anmäl er till ove@oelivsconsulting.se eller jannec25@telia.com

Samling vid pumpen Högbacksvägen.

18 november:

Skogsvård.

Vi hade också en plan att påbörja skogsvård och gallring i en del av våra grönområden i vinter.

Då JM och kommunen är rejält försenade med sina arbeten i vårt område så får vi tyvärr skjuta på detta till nästa vinter.

Vi kommer också att informera mer om detta till er medlemmar på årsmötet i april.

Med Vänlig Hälsning

Ove Eriksson, styrelsen i Strömmadals Vägförening

16 november:

Nedanstående information har vi fått från JM.

Måndag v 47 kommer vi att påbörja hyvling av Strömmadalsvägen. Kommer att vara klart tisdag vid lunch

Tisdag v47 kommer asfaltering att påbörjas vid ca 12:00 -19:00

Onsdag v47 kommer asfaltering ske 07:00-19:00

Sågvägen kommer att vara öppen och inga schakter skall vara öppna.

Tänk på att planera era bilresor/transporter i området så att ni inte blir instängda

Hoppas att denna information kan ges till boende som kommer att påverkas av slutförandet av asfalteringsarbeten på Strömmadalsvägen.

7 november:

Vattenprov från pumpen vid postlådestopp 3 är nu  klart. Tjänligt i alla delar med en kemisk anmärkning av fluroidhalt. Se nedan. Protokoll under finns under medlemsforum – protokoll.

Anmärkning:
1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.

1 november:

Från styrelsen:

Gällande utfall av provtryckningar kan vi meddela:

– Av den information som delgivits vägföreningen är att det finns åtgärder som behöver åtgärdas efter tester. Vad som även upptäcktes var att det finns fastigheter som ”kopplat på” VA till det kommunala nätet vilket är strikt förbjudet. Se inlägg från bl a 25:e oktober.

Gällande el och fiber har ingen information delgivits vägföreningen.

Så för tillfället kan vi tyvärr inte vara mer konkreta gällande tidplan avseende inkoppling av invatten eller vad som gäller kring el och fiber.

Mvh

Styrelsen

31 oktober:

Från styrelsen:

Aktuell status om våra vägar och nyinkommen information från JM och Eltel/Skanova.

Asfaltering: Strömmadalsvägen har idag asfalterats fram till Klippvägen. Fortsättningen som skulle ske på måndag är inställd på grund av problem med ventiler/brunnar som måste bytas ut på resterande del av Strömmadalsvägen.

Tyvärr är det ett par veckors leveranstid på material, vilket gör att resterande asfaltering inte kan göras förrän ventiler/brunnar har bytts ut.

Höga kanter på samliga vägarna kommer att justeras så att alla anslutningar till fastigheter skall bli bra.

Fiber: Eltel som utför arbete åt Skanova med fiberdragning behöver komplettera en kanalisation i början av Strömmadalsvägen imorgon mellan 16:00-20:00, då kommer vägen vara totalt avstängd i anslutning till Stavsnäsvägen.

Med dessa både goda och dåliga nyheter önskar vi er en trevlig helg!

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

30 oktober:

Från Styrelsen:

JM har skickat följande kring parkering längs Strömmadalsvägen:

”Hej!

Det står en röd Volvo lite tokigt uppe på Strömmadalsvägen (längst norrut). Den behövs flyttas inåt en bit så att asfaltsläggaren kommer förbi imorgon under läggning.

Det samma gäller alla andra som parkerar nära Strömmadalsvägen.

MvH

Stefan C”

28 oktober:

Från Styrelsen:

Asfaltsläggarna kommer att jobba på torsdag den 31/10 och måndag den 4/11.

De planerar att arbetar mellan 06:30 och 18:00.

Den mest kritiska sträckan ur framkomlighetssynpunkt blir naturligtvis mellan Klippvägen och Omvägen.

Det finns även en del kortare sträckor som blir kritiska.

Hyvelmaskinen har påbörjat arbetet redan idag, den dök upp här efter lunch

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

26 oktober:

Från styrelsen:

Hyvlingen av Strömmadalsvägen kommer att starta redan på tisdag (29/10-19).

Hyvlingsmaskinen är flyttbar vilket gör att framkomligheten inte påverkas så mycket.

Asfaltmaskinen däremot kan inte flyttas under pågående arbete.

Asfalteringen, som startar på torsdag morgon,  börjar längst in på Strömmadalsvägen och fortsätter på fredag och måndag. Tänk på att planera era bilresor så att ni inte blir inlåsta!

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

25 oktober:

Från styrelsen:

Hej,

Hyvlingen av Strömmadalsvägen kommer att starta redan på tisdag.

Hyvlingsmaskinen är flyttbar vilket gör att framkomligheten inte påverkas så mycket.

Asfaltmaskinen däremot kan inte flyttas under pågående arbete.

Asfalteringen, som startar på torsdag morgon,  börjar längst in på Strömmadalsvägen och fortsätter på fredag och måndag. Tänk på att planera era bilresor så att ni inte blir inlåsta!

n kommunen om ”Olovlig inkoppling” i vårt område. Det är enligt kommunens jurister en brottslig handling (egenmäktigt förfarande) och kommer polisanmälas.

Vi uppmanar er att inte göra några anslutningar till kommunens nät innan ni fått detta beviljat av kommunen.

Styrelsen påminner även om hyvling och asfaltering som startar 30/10, se nedan. Detta kommer innebära problem med transporter, framförallt på Strömmadalsvägen.

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

23 oktober:

Från styrelsen:

Vi har nu fått bekräftat tidsplan för återställandet av vägarna. Se nedanstående mail med tidplan från JM.

Tack för ert tålamod!

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

”Hej,

Som tidigare diskuterat kan vi nu bekräfta följande:

30 Oktober – Start hyvling med Strömmadalsvägen i fokus (N-S)

31 Oktober – Start – Asfaltering (N-S)

31 Oktober – Fortsatt hyvling, Strömmadalsvägen/Lokalgator

1 November – Fortsatt Asfaltering Strömmadalsvägen

1 November – Fortsatt hyvling, Lokalgator

4 November – Fortsatt Asfaltering

Vi ber om ert överseende med att det kommer att bli trångt och på en del sträckor mer än övriga.

MvH

SC”

6 oktober:

JM kommer att börja provtryckavåra ledningar på hela S4C entreprenaden. Provtryckning kan komma att ske med 12-16 bar på ledningarna.

Ingen i området får koppla in sig på våra ledningar men om någon har kopplat in sig kan det höga trycket förstöra allt invändigt i husen (varmvattenbreddare, kranar, blandare osv)

JM ber oss flagga för detta för alla som bor i området, provtryckningen börjar nästa vecka.

25 september:

Omvägen (N), vid korsningen Strömmadalsvägen, kommer att vara stängd för all trafik under Lördagen 28 September 2019 på grund av kabelförläggning. Strömmadalsvägen kommer att hållas öppen i största möjliga mån för genomfart.

Besökande och boende på Omvägen, Omstigen samt Bäckstrandsvägen ombedes att använda Omvägen (S) som infart.

Arbetet beräknas pågå mellan 07:00-16:00

13 september:

Fr o  m v38 är Strömmadalsvägen avstängd för genomfart vid Gränsvägen mot Stavsnäsvägen (222) p g a el/teleförläggning. Alternativ väg är Lärkstigen – Sågvägen. Här är dokumentet .

13 september:

Information från styrelsen:

  • VA: Grävningsarbetet och anslutningspunkter är enligt uppgift nu klart .
  • VA-anslutning: Det är absolut förbjudet att koppla in sig på vatten och avlopp innan JM lämnat över anläggningen till kommunen, efter provtryckning och godkänd vattenkvalitet. Viten kan komma att utdebiteras, samt att arbetet i området fördröjs
  • EL, TELE/FIBER: beräknas vara klart i början på oktober. Enligt uppgift förläggs dessa anslutningar på samma ställa som vatten och avlopp.
  • Pumpstation Ripvägen: Byggnationen har påbörjats!
  • Dagvattenrör: Vi påminner igen och ber om er hjälp att meddela oss om rör saknas efter återställning av vägar. Skriv gärna en gång för mycket, viktigt att vi kan lämna information om detta till JM nästa vecka och i god tid före slutbesiktning.
  • Arbetsdag: Vi vet fortfarande inte om höstens arbetsdag blir av, det beror helt på hur JM:s arbete fortskrider på vägnätet. Är det möjligt planerar vi en arbetsdag i slutet på oktober, vi återkommer en vecka innan via mail.

5 september:

Mail har skickats tidigare om att höstens städdag är inställd lördag 7/9 p g a allt pågående arbete i området. Vid behov kan städdag eventuellt kallas till senare om väder och pågående arbeten tillåter.

12 augusti:

Nu har LTA pumpar börjat att kunna beställas och levereras. Pumpen som levereras heter LPS 2000E. Mer information kring LPS2000E finns att läsa här.

Där finner ni även monteringsanvisningar, dimensioner m m. OBS! kolla först med kommunen att det är just denna ni får då det finns en aningen större pump som heter LPS2000EX.

26 juli:

Funderingar på hur det kommunala vattnet fungerar praktiskt? Här hittar du en broschyr från kommunen vad gäller självfall och LTA, dimensioner m m.

10 juli:

Från v29 och framåt kommer Sågvägen vara avstängd. Etappvis kommer Strömmadalsvägen och Omvägen vara avstängda för elarbeten.

Behöver ni bärhjälp, prata med JM personalen så hjälper de till.

För detaljer, klicka här.

8 juli:

Till alla medlemmar i Strömmadals Vägförening!

Hej

Värmdö Kommun informerade oss förra veckan om att JM kommer att arbeta hela sommaren med att slutföra arbetet med Vatten och avlopp åt kommunen i vårt område.

De beklagar att det dragit ut på tiden och ber om förståelse och att vi har ett gott humör mot JM:s medarbetare som kämpar på i sommar för att bli klara.

// Med vänlig hälsning Ove Eriksson, Styrelsen i Strömmadals Vägförening

12 juni:

Web leverantören har och har haft en del problem den senaste tiden med svarstider. Detta i samband med byte av plattform vilket inneburit utmaningar men skall vara under åtgärdande. Återkoppla gärna genom att använda formulär Support och synpunkter under medlemsforum.

26 maj:

Information från styrelsen.

Stort tack till alla ni som var med på arbetsdagen i lördags. Vi var rekordmånga, 35 fastigheter och 38 medlemmar! Vi uppskattar att så många anammade vårt anrop om att det fanns mycket arbete att utföra, dessutom massor av flit och glatt humör under arbetet.

26 maj:

Med början 27 Maj 2019 (v.22) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Omvägen, Omstigen samt Bäckstrandsvägen, vardagar, mellan 06:30 och 16:00 p.g.a. El- och Telearbeten.

För detaljer, klicka el- och telearbeten v22 och framåt.

24 maj:

Avstängningar från v22 och framåt:

För detaljerad karta, klicka avstängningar 24 maj och framåt.

24 maj:

Ansök och gå med i Facebook gruppen ”Strömmadals vänner – byalaget” om ni vill få och ge tips på evenemang och annat. Missa inte Figge Falks intervju med vägföreningens ordförande . Fler intervjuer har utlovats.

25 maj Städdag:

Samling vid postlådestopp 3 (pumpen) kl: 09:00. Här gör du din Anmälan arbetsdag

10 Maj:

Gränsvägen begränsad framkomlighet p g a el- och telearbeten fr o m v20 06:30 – 16:00, för detaljer klicka här.

10 Maj:

Vänligen kontakta ALLTID JM om ni har STÖRRE TRANSPORTER i området för smidigare planering av arbeten. Peter Lostringer (peter.lostringer@jm.se, 08-782 89 74) är kontaktperson på JM.

9 Maj:

Kommunen har meddelat VA-taxan för anslutningsavgift. Här kan ni se vad det kostar.

Anslutning av vatten i sommar är avgiften 106 180 sek. Resten (139 892 sek) när det går att ansluta avloppet. För frågor, vänligen kontakta kommunen.

6 Maj:

Nu har årsmötesprotokoll kommit och det kan du läsa här. Ytterligare information från föreningens stämma 2019 samt återkopplingar på frågor och diskussioner från informationsstunden efter stämman finns att läsa här.

28 April:

JM Entreprenads arbeten i S4C är inne i ett slutskede men JM flaggar för viss försening. Vidare information är inte fastställd men aviseras på den kommunala hemsidan område S4C. Mer detaljer från kommunens utskick kan du läsa här.

21 april:

Som vi alla märkt dammar det ordentligt på våra vägar.

Dammbindning beställdes för två veckor sedan, men något har uppenbarligen gått fel hos leverantören.

Vi har påmint och fortsätter påminna entreprenören och räknar med att vägarna åtgärdas direkt efter helgen.

11  april kl 19:00:
Årsstämma i Viks skolas matsal. Före mötesförhandlingarnas början bjuder föreningen på kaffe och smörgås, med start kl.18:30. Senaste anmälningsdag är onsdagen den 3 april. Anmälan görs till styrelsen per telefon eller mejl. Meddela antal personer samt om ni önskar smörgås.

8 april:
Med början 8 April (v.15) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Dalgångsvägen samt Badsjövägen, vardagar, mellan 06:30 och 16:00.


8 april:
Med början 8 April (v.15) gäller dessutom följande avstängningar:
Klicka här


2 april:
BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET – KLIPPVÄGEN (EL- OCH TELEARBETEN)
Med början 2 april 2019 (v.14) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Klippvägen, vardagar, mellan 06:30 och 16:00. Alternativ in- och utfart är via Öhrvägen.