Anslagstavla 2020

2020:

2020-12-20:

Uppdatering av samtliga brevlådestopp kommer ske i början av 2021. Brevlådestopp kommer att vara mer väderskyddade samt vara vita med svart tak.

Som tidigare beslutats kommer det finnas brevlådor med och utan lås. Medlem betalar mellanskillnad mellan brevlåda utan lås och brevlåda med lås i det fall lås önskas. Bedömning är att utan upphandling att skillnaden ligger på  cirka 100-150sek mellan dessa alternativ.

Brevlådor kommer att ha måtten (b x h x d) om 27, 5 x 37 x 17,5 cm.

Exempel på brevlådar utan lås kan du se här med och med lås här .

För att kunna gå vidare önskar styrelsen att ni fyller i följande formulär för att vi skall kunna slutföra upphandlingen gällande brevlådor.

Här fyller du i formuläret Intresseanmälan brevlåda

Vi emotser ditt svar senast 15/1-2021. I annat fall kommer det tolkas som brevlåda utan lås.

Tack på förhand

Styrelsen

2020-11-12:

Nu är äntligen lamporna klara och tända längs med Strömmadalsvägen.

Även om lamporna lyser, tänk på att använda reflex och gör dig och din hund synlig i höstmörkret.

2020-10-06:

Fortkörning i området:  Styrelsenvill påminna om att MAX-hastigheten i området är 30 km. Styrelsen har fått indikationer från medlemmar att det går väldigt fort, framförallt på Strömmadalsvägen.

Informera även alla entreprenörer som just ni anlitat och finns arbetande i vårt område om detta.

Belysning på Strömmadalsvägen: Material och montering/installation är beställt, det är lång leveranstid på materialet, men vi hoppas på leverans under oktober. Den gamla belysningen är nedmonterad. Tänk på att använda reflex, när ni går i området.

2020-09-19:

Belysning Strömmadalsvägen: Nedmontering av vår gamla belysning pågår. Ny belysning är beställd och vi räknar med att ha den på plats under oktober och arbetet kommer att utföras av ABEKA.

Nu är det extra viktigt att ni som är ute och går i området har reflexer och/eller ficklampa så att ni syns i höstmörkret, kom ihåg att informera era barn om detta.

Kommunalt VA: Nu kan alla äntligen  ansluta sig, med undantag för 9 fastigheter på Omvägen, där Kommunen/JM ännu inte löst avloppsproblemet.

JM:s entreprenad är ännu inte godkänd i sin helhet, det återstår en del arbete, bland annat lågt hängande ledningar. Det kommer att bli ytterligare en besiktning!

Mötesplatser/farthinder/nya brevlådestopp kommer utföras till våren på grund av att JM fortfarande är kvar i området.

Ägarbyte: Meddela kassören när detta sker.

Omfattande arbete på egen fastighet: När ni tänker utföra arbete som kräver bygglov, meddela detta till styrelsen så att vi gemensamt kan utföra besiktning av vägen i anslutning till fastigheten före och efter arbetet.

Kostnaden  för lagning av eventuella skador på föreningens vägar bekostas av fastighetsägaren.

Nästa fakturering kommer att ske i oktober, förfallodag 31/10

Strömmadals Vägförening

Styrelsen

Ett stort tack till alla som deltog på höstens arbetsdag.

Lördag 5 september kl 09:00 – 12:00 Arbetsdag

Samling vid pumpen kl:09:00 och vi håller på till ca 12:00.

Arbetsuppgifter:

  • Siktröjning, borttagning av grenar och sly
  • Plocka skräp
  • Tvätta brevlådor
  • Rensning av krondiket
  • Olja in vägräcken

2020-07-28:

Kommunalt VA:

Kommunen har ännu inte godkänt entreprenaden och det gäller framför allt avloppsdelen .

JM ska se till att lågt hängande luftledningar ( framförallt fiber) ska höjas vid ”kritiska” ställen, så att höga fordon kan passera utan att dra ned ledningarna samt en del andra mindre justeringar och korrigeringar.

Information på Värmdö Kommuns hemsida, gällande Västeräng och pumpstationen på Ripvägen:

2020-07-13

Den 30 juni 2020 godkändes entreprenaden Strömma pumpstation. Anmärkningar från slutbesiktningen är nu åtgärdade och det återstår att få slutbesked innan pumpstationen kan tas i bruk.

Fakturorna beräknas kunna skickas ut vecka 30 i Västeräng och i Strömmadal så fort avloppen är godkända.”

Mötesplatser och farthinder: Kommer snart påbörjas  och beräknas vara klart september/oktober.

Belysning Strömmadalsvägen: Vi inväntar offert på montering och installation och hoppas att arbetet kan påbörjas i augusti.

Tung Trafik: Styrelsen önskar komma i kontakt med alla fastighetsägare som nyligen startat byggande av hus på sin tomt eller som står i begrepp att börja bygga, gäller byggen med bygglovskrav. Här har  tomtägaren givetvis ett ansvar för våra gemensamma vägar att återställa/ersätta eventuella skador som uppstått. Vi avser då att gemensamt inventera föreningens vägar i anslutning till aktuell tomt före och efter färdigställande.

Pumpen vid postlådestopp 3: Som en del av er uppmärksammat är pumpen trasig. Vi har fått tag i reparatören som lagade pumpen förra gången (Ekholms Brunnsservice AB,  Ingarö)  och han skall försöka laga den igen, men just nu har han väldigt mycket att göra och det kan dröja ca. 14 dagar innan han har tid att komma. Tyvärr finns det inte så många som kan laga den här typen av pumpar.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Strömmadalsvägen 21-23 juni:

P g a ej godkända ventiler kommer ventiler de första 50 m av Strömmadalsvägen från väg 222 att bytas ut i samband med besiktning, vilket innebär schaktning och grävning av JM. Detta kommer ske Juni 21 -23. Detta innebär att trafik kommer ledas om till Strömmadal via Sågvägen och Lärkstigen.

Protokoll årsstämma:

Ni hittar protokoll och övrigt från informationsstund från årsstämma 28 maj 2020 under medlemsforum -> protokoll ->Årsprotokoll.

4 maj:

Hej,

Kallelse till Strömmadals Vägförenings årsmöte, torsdagen den 28 maj 19.00 vid Kroksjön. Se kallelse, klicka här! Här hittar ni även valberedningens förslag.

Anmälan årsstämma 28/5 – 2020.

Vi har tillfälligt ändrat stadgarna för fullmakt, varje ombud kan representera 5 medlemmar, i normala fall endast 1 medlem. Vi har som ambition att hålla mötet så kort som möjligt. Protokoll kommer att finnas på hemsidan .

På grund av Coronakrisen vill vi inte hålla årsmötet inomhus utan vi kommer vara  vid Kroksjöns festplats, ta gärna med egen stol om ni behöver. Vi brukar bjuda på kaffe och smörgås, men vi hoppar över det i år.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer styrelsen hålla en kort information/frågestund om statusen på kommunens VA-projekt i vårt område samt våra egna förbättringar i vägnätet, även frågan om skogsvård.

Vi kommer att föra minnesanteckningar om ovanstående, vilket även kommer att publiceras på hemsidan.

Strömmadals Vägförening

Styrelsen


4 maj:

Arbetsdag kommer vi att ha lördagen den 23 maj 9.00-12.00, samling vid pumpen postlådestopp 3 . Anmälan om deltagande kan göras till Ove Eriksson  alternativt på anmälningsblankett vid Postlådestoppen, som anslås inom kort.


4 maj:

Ägarbyte: Kom ihåg att meddela kassören Janne Castenvik när ni säljer er fastighet. Han vill veta datum för ägarbytet och kontaktuppgifter till den nya ägaren.


4 maj:

Fakturabetalning. Det är några av er som inte har betalt Utförandefakturan som förföll till betalning 30/4. Var vänlig betala omgående, behöver ni kopia hör av er till kassören Janne Castenvik.


30 mars:

Enligt kommunens hemsida informeras om nedan:

Slutbesiktning är utförd den 5/2 2020 för entreprenaden i S4C men är ännu inte godkänd.

Påkoppling av vatten kommer att vara möjligt efter godkänd slutbesiktning och när kommunen tagit över anläggningen.

Påkoppling av kommunalt spillvatten är beroende av byggnationen av pumpstationen vid Ripvägen. Tidigast möjliga påkoppling beräknas till sommaren 2020.


29 mars:

Vi hade planerat att ha föreningens årsmöte 28/4, men på grund av Coronaepedemin har vi flyttat fram detta till preliminärt vecka 22.

Vi återkommer med kallelse till årsmötet och datum för arbetsdag när vi vet mer.

Bifogat får ni ett brev från styrelsen där vi vill att ni meddelar oss om det är något ni upplever att JM inte fullgjort vad gäller arbetet i anslutning till er fastighet.

Brevet hittar  ni här!

Ert svar skall ni skicka till ove@oelivsconsulting.se  senast 5/4.

Med vänlig hälsning.

Strömmadals Vägförening


22 mars:

På grund av det rådande läget gällande Corona (Covid-19) viruset i samhället kommer årsmötet att flyttas. Eventuellt till andra halvan av Maj. Mer information kommer.


6 mars:

Årsstämma i Viks skola 28/4-2020 med start kl 18:00 med förtäring. Stämman börjar 19:00. Anmälan gör du HÄR!


25 februari:

Tålmodigt har vi väntat och arbetet börjar sakta närma sig målet som vi alla kan se på bl a på minskat antal fordon samt fixade diken och uppstädning. Updatering om status kommer.


22 januari:

Gott Nytt År!

Natten till 24 Januari kommer web hotells leverantör genomföra underhållsarbete vilket medför att mellan 00-05 kan websidan komma att vara otillgänglig och/eller ha störningar.