Anslagstavla 2021

2021:

2021-09-30:

Faktura på utförande är idag skickat via e-post. Kolla även er skräppost då det förekommit att den hamnat där.

Mötesplatser: Som många av har märkt håller vi på att bygga 4 mötesplatser på Strömmadalsvägen. Arbetet påbörjades igår och avslutas förhoppningsvis under nästa vecka. Nu görs grundarbetet och det blir sprängning på en mötesplats. När det är klart blir det asfaltering av  mötesplatserna och lite asfalt i utkanterna av farthindren så vi kan fästa reflexstolpar. Vi kommer även asfaltera vid brevlådestopp 1-3 så för att täcka ytan mellan vägen och brevlådestoppen. Arbetet kan begränsa framkomligheten vissa tider, framförallt för tung trafik, men det finns oftast alternativa vägar.

2021-09-07:

Protokoll från årsstämma finns nu upplagt under medlemsprotokoll.

2021-09-06:

ARBETSDAG lördagen den 11 september 10:00-13:00, samling vid pumpen brevlådestopp 3, Klippvägen.

Planerade arbetsuppgifter:

  • Siktröjning
  • Dikesstädning
  • Fylla igen potthål
  • Montera anslagstavlor
  • Justera grusning vid brevlådestopp 4.
  • Måla skadat hörn brevlådestopp 5
  • Tvätta brevlådor
  • Nedfallna träd Ingentingvägen m.fl.
  • Riktning lyktstolpe Strömmadalsvägen 16.
  • Laga räcke Strömmadalsvägen 35-37.

Ta med lämpliga verktyg.

Mycket att göra , Välkomna.

Anmäl gärna er medverkan till vägfogden Stefan Andersson  stefan.bo.andersson@stockholm.se

2021-05-15:

Tack till alla medlemmar som idag ställde upp för att vara dirigerare i samband med byggandet av farthinder.

-Styrelsen

2021-05-23:

Information till medlemmar i Strömmadals Vägförenings från styrelsen

Farthinder Strömmadalsvägen

Farthinder kommer att asfalteras tisdagen den 25 maj. Start vid lunchtid och om det regnar återkommer vi med ny tid. Man asfalterar varje hinder i två steg, en halva åt gången vilket gör att personbilar kan passera men inte större fordon. Så undvik större transporter denna dag. Kan det inte undvikas får ni räkna med väntetider. Vi kommer hoppas kunna anlita medlemmar som är hemma på tisdagen med att hjälpa till som trafikvakter.

Arbetsdag 2021

Vi har ambitionen att försöka genomföra en arbetsdag lördagen den 5/6, 10.00 till 13.00. Samling vid pumpen, brevlådestopp 3.

Vi hoppas att vi kan arbeta i mindre grupper/lag med fördefinierade arbetsuppgifter och så Coronasäkert som möjligt.

Nedan följer ett antal arbetsuppgifter som vi vill hinna med.

Städa diken.

Tvätta brevlådor.

Rensa stora diket vid Badsjövägen. Stövlar behövs!

Laga potthål på Gränsvägen, Sågvägen och Klippvägen.

Räta upp en lyktstolpe, Strömmadalsvägen 16.

Ansa trädet vid lyktstolpen vid brevlådestopp 4.

Laga staket vid Strömmadalsvägen 35–37.

Olja staket.

Rensa sly vid förrådet ”Ingentingvägen”.

Kapa två nedfallna träd vid Sjöskogsvägen/Strömmadalsvägen.

Montera 1-2 portabla farthinder.

Som ni ser har vi många arbetsuppgifter och vi hoppas att många av er har möjlighet att medverka.

Anmäl er till Vägfogde Stefan Andersson på mailadress:

Stefan.bo.andersson@stockholm.se

Brevlådestopp

Föreningen byter entreprenör. Samarbetet med tidigare är avslutat med omedelbar verkan. Diskussioner pågår med ny leverantör om att färdigställa.

Registervård.

Anmäl ägarbyte och ändrade E-postadresser till kassör jannec25@telia.com

2021-05-11:

Information från styrelsen till Strömmadals Vägförenings medlemmar, maj 2021.

Årsmöte

Vi vet inte när detta kan hållas. Nuvarande corona-restriktioner gör att man endast får vara 8 personer på möten. Alla måste få chansen att deltaga och en anläggningssamfällighet/vägförening inte får hålla årsmöte digitalt. Styrelsen hoppas att vi kan hålla årsmötet i slutet på sommaren, utomhus som förra året.

Arbetsdag 2021

Vi har ambitionen att försöka genomföra en arbetsdag lördagen den 5/6, Vi hoppas att vi kan arbeta i mindre grupper/lag med fördefinierade arbetsuppgifter. Vi återkommer när vi vet mer.

Brevlådestopp

Under kommande vecka troligtvis onsdag 12/5 kommer det gjutas fundament till brevlådestoppen. Vi hoppas de nya brevlådestoppen kommer att vara monterade inom några veckor. Vi kommer i möjligaste mån återmontera de gamla lådorna. Ni som beställt låsbara lådor får nya lådor och ni får själva köpa hänglås. Föreningen kommer inte ta ut någon avgift för de nya lådorna. Vi kommer uppdatera texten på de gamla lådorna när vädret tillåter. Texten på alla lådor blir efternamn samt eventuellt företagsnamn och vägnamn med nummer.

Farthinder

Farthinder kommer att asfalteras någon dag under vecka 20 (17–21 maj) när vädret tillåter, det får inte regna. Man asfalterar varje hinder i två steg en halva åt gången, vilket gör att personbilar kan passera, men inte större fordon. Så undvik större transporter denna vecka. Kan det inte undvikas får ni räkna med väntetider.

Mötesplatser

Mötesplatser kommer att anläggas efter sommaren

Fakturering

Nästa fakturering gäller Drift 2021, förfallodag 30/6

Registervård.

Anmäl ägarbyte och ändrade E-postadresser till kassören jannec25@telia.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2021-03-14:

Nytt informationsbrev har skickats till alla medlemmar. Finns även upplagt under medlemsforum -> protokoll.

2021-02-07:

I vecka 5 har vägföreningen startat med projektet att uppdatera  byggnaden för brevlådor (1-5).

Befintliga byggnader för brevlådor kommer temporärt flyttas några meter medan de nya brevlådestoppen etableras för minimal inverkan på postgången.

Specifikt brevlådorna är fortfarande under utredning och tillsvidare kommer de gamla att återinstalleras i de nya brevlådebyggnaderna intill dess att leverantör av rätt pris, modell och kvalitet hittats.