Grannsamverkan

KONTAKTPERSON I OMRÅDET:

VAKANT – OM DU VILL OCH ÄR INTRESSERAD, HÖR AV DIG TILL STYRELSEN!

VÄRMDÖ/ NACKA NÄRPOLIS
08-11414 via växeln Stockholmspolisen. Akuta ärenden 112.


OM GRANNSAMVERKAN
Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende, polisen och försäkringsbolagen.

Syftet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten samt öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Genom ett socialt nätverk som skapas av de boende kan man samarbeta, stödja och hjälpa varandra.

Var vaksam på okända personer och fordon som rör sig i vårt vackra område.

Anteckna registreringsnummer, bilmodell, signalamentsuppgifter samt tidpunkt.

Det är aldrig fel att vara trevlig och fråga personer som ser lite vilsna ut ”om man kan hjälpa till med något, vägbeskrivning el. liknande?”. De som har onda avsikter känner sig då iakttagna.

Tips för bostads- och fritidshus

Det finns flera skäl att skydda sitt hem. När någon bryter sig in är det ett intrång i privatlivet som ofta är svårt att hantera, inte minst känslomässigt.

De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs.

Det finns alltså goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot inbrott

Svenska stöldsskyddsföreningen

Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen.

Läs mer tips från Svenska Stöldskyddsföreningen här.