Informationsbrev 2021-03-14

Information från styrelsen till Strömmadals Vägförenings medlemmar, mars 2021.

Årsmöte 

Vi vet inte när detta kan hållas. Nuvarande corona-restriktioner gör att man endast får vara 8 personer på möten. Alla måste få chansen att deltaga och det fungerar inte för oss eftersom en anläggningssamfällighet/vägförening inte får hålla årsmöte digitalt. Styrelsen hoppas att vi kan hålla årsmötet i slutet på sommaren, utomhus som förra året.

Arbetsdagar 2021

Vi återkommer med datum när förutsättningar finns att genomföra dessa.

Brevlådestopp

Vi hoppas de nya stoppen kommer att vara monterade inom några veckor. Vi kommer i möjligaste mån återmontera de gamla lådorna. Ni som beställt låsbara lådor får nya lådor och ni får själva köpa hänglås. Föreningen kommer inte ta ut någon avgift för de nya lådorna. Vi kommer uppdatera texten på de gamla lådorna när vädret tillåter. Texten på alla lådor blir efternamn samt eventuellt företagsnamn och vägnamn med nummer.

Mötesplatser, farthinder och dagvattenflöden

Kommer att anläggas under senvåren och beräknas vara klara under maj månad. Även vissa dagvattenflöden justeras.

Skogsvård

Vi hade planerat att göra skogsvård under vintern, vilket vi under hösten informerade Egnells om inklusive dokument från Lantmäteriet där det framgår hur och vem som skall sköta skogsvården. Vi påbörjade skogsvården måndagen den 11 januari, men stoppades av stamfastighetens ägare (Egnells) och kommunen. Vid ett digitalt möte 5/2 mellan föreningen och Egnells undrade Egnells ”med vilken rätt vi startade detta”. Vi anser att föreningen enligt gällande anläggningsbeslut har skyldighet att idka skogsvård i våra grönområden. Vi har åter lämnat dokumentation inklusive juridisk tolkning som styrker detta till Egnells och kommunen 2021-02-09 men har ännu inte fått någon respons trots påstötningar från oss. Fortsättning följer.

Fakturering

Nästa fakturering gäller utförande, amortering och ränta för perioden 2020-11-01 – 2021-04-30. Förfallodag 30/4.

Drift gällande 2021, förfallodag 30/6

Med vänlig hälsning

Styrelsen