Informationsstund Årsstämma 2020

Grusvägarna: Med start imorgon tisdag påbörjas arbetet med att snygga till våra grusvägar inklusive dammbindning, alla utom Omvägen (där JM fortfarande arbetar).

JM, håller fortfarande på och åtgärdar besiktningsanmärkningar. Vid senaste besiktningen 2/6 godkändes inte entreprenaden av kommunen och vägföreningen. Dock godkändes vattenutbyggnaden, se informationen från kommunens hemsida nedan. Det är problem med spillvattenledningen på Omvägen, oklart när det blir löst.

Farthinder Strömmadalsvägen: Årsmötet 28/5 beslutade att farthinder skall anläggas på Strömmadalsvägen, vi hoppas arbetet kan påbörjas inom kort, vi väntar besked från entreprenör.

Nybyggen/tung trafik: Styrelsen kommer vid sitt möte nästa vecka att besluta om rutiner gällande besiktning innan och efter byggen på enskilda fastigheter där bygglov är inblandat, detta för att undvika onödigt slitage på våra gemensamma vägar. Om skador uppstår utöver normalt slitage så kommer enskild fastighetsägare att få stå för kostnaden av återställandet.

”Information

2020-06-10
Möjlighet för anslutning till kommunalt vatten i Strömma S4C

Utbyggnaden av det kommunala vattnet är nu färdigställt i område Strömma S4C och vattenledningarna är i drift. Det finns ännu inte möjlighet för anslutning till det kommunala avloppet eftersom pumpstationen på Ripvägen inte är färdig och slutbesiktningen av spillvattenledningarna för område S4C ännu inte är godkänd. Värmdö kommun återkommer med tidpunkt för färdigställande av avloppet. 

De fastigheter i området som önskar har nu möjlighet för påkoppling till det kommunala vattnet. För att kunna få kommunalt vatten innan det kommunala avloppet är färdigt krävs att man har en av Miljöenheten i Värmdö kommun godkänd avloppslösning. 

Om man önskar få fakturan för vattenanslutningen redan nu anmäl det till eva.nordstrom@varmdo.se eller elisabet.nyberg@varmdo.se. Anläggningsavgiften för vatten för en fastighet med en bostad är enligt 2020-års VA-taxa 110 428 kronor. ”