Kontakta oss

För övergripande ärenden kontakta ordförande Ove Eriksson.
Övriga frågor och kontaktinfo – se nedan.

Vinter & sommarväghållning: Vägfogde Stefan Andersson
Trasig vägbelysning: Vägfogde Stefan Andersson
Meddelande om ändring av ägare, boendeform, namn eller adress: Jan Castenvik
Grannsamverkan: VAKANT – OM DU VILL OCH KAN, HÖR AV DIG TILL STYRELSEN!
Valberedningen: Sammankallande Elsebeth Stoltz Bergqvist, tel 070-690 12 12
Anmälan till arbetsdag: Se lappar vid postlådestopp samt föreningens Facebooksida.
Anmälan till årsstämma: Se separata utskick
Hemsida: Anders Åkergren, Helena Aro
Facebook: Helena Aro

Kontaktinfo:

Ordförande: 
Ove Eriksson, Sågvägen 3, 13941 Värmdö
Tel: 070-5848524
Mejl: ove@oelivsconsulting.se

Vice ordförande, kassör och ledamot:
Jan Castenvik, Sågvägen 7, 13941 Värmdö
Tel: 0733-841535
Mejl: jannec25@telia.com

Sekreterare:
Fredrik Zetterberg, Strömmadalsvägen 30, 13941 Värmdö
Tel: 070 584 85 24
Mejl: fzg@prodoc.se

Ledamot:
Johan Brahm, Klippvägen 14, 13941 Värmdö
Tel: 070-6603419
Mejl: johan@vmtab.se

Ledamot och vägfogde:
Stefan Andersson, Strömmadalsvägen 18, 13941 Värmdö
Tel: 076-122 33 90
Mejl: stefan.bo.andersson@stockholm.se

Suppleant:
Angela Stade, Bäckstrandsvägen 2, 13941 Värmdö
Tel: 070-516 12 29
Mejl: stade.angela@telia.com

Suppleant:
Annmarie Roosen, Dalgångsvägen 4, 13941 Värmdö
Tel: 070-496 06 95
Mejl: ferrucina@yahoo.se

Suppleant:
Anders Åkergren, Strömmadalsvägen 31, 13941 Värmdö
Tel: 072-555 08 60
Mejl: fsck@telia.com

Suppleant:
Helena Aro, Strömmadalsvägen 53, 13941 Värmdö
Tel: 073-654 92 82
Mejl: helena.aro@tv4.se