Strömmadals Byalag

Byalagets uppgift är att arrangera gemensamma sammankomster och firande för att främja gemenskapen utöver att att främja miljön kring badplatsen med regelbunden skötsel vår och höst. Dessutom, och kanske den viktigaste uppgiften är att anordna midsommarfirandet.

Utöver ovan ansvarar byalaget för praktiska uppgifter so exempelvis att:

  • hålla bryggan i funktionellt skick (inoljning m m)
  • Justering av flotte
  • ser till att det är klippt och rensat med sly king badplatsen
  • ser till att sandnivån på badplatsen är på tillfredsställande nivå
  • Övrigt kring stranden

Idag betalar 45 medlemmar till byalaget (45 betalande av 119 fastigheter är 38%) vilket är lågt för en fantastisk badplats. Vill du engagera dig att hålla badplatsen i trim så kom på byalagets årsstämma den juni 19 vid bad stranden!

Nedan ett exempel på midsommarfirandet:

Strömmadals byalag