Välkomstbrev

Hej!

Vi vill välkomna dig som nyinflyttad till Strömma och Strömmadals Vägförening!

Vi hoppas du ska trivas i vårt härliga område! Här är vi ca 50 % permanentboende och 50 % fritidsboende. Förutom en fantastisk skog och natur ligger tre insjöar i vårt område: Kroksjön med en liten sandstrand och brygga – perfekt för barnfamiljer, Örträsket, en liten undangömd skogstjärn och Korsmosjön, en sjö som ligger längre ned på Strömmadalsvägen vid gångstråket Värmdöleden, som går igenom vårt område.

Området Strömmadal med sitt vägnät förvaltas av Strömmadals Vägförening, som juridiskt sett är en samfällighetsförening. Allt som händer i vårt område kan du följa här på vår hemsida. Här finner du även kontaktuppgifter till alla i styrelsen, grannsamverkan, städdagar mm. När du vill nå vårt medlemsforum eller interna dokument såsom protokoll etc. på sajten så kontakta någon i styrelsen för inloggningsuppgifter.

Lite lättare info finns även på vår Facebooksida Strömmadals Vägförening.

Varje år i juni betalar man en medlemsavgift. Denna är obligatorisk för alla fastighetsägare och täcker allt från vägförbättringar, underhåll av belysning till vinterunderhåll av våra vägar.

Vägföreningen
• Obligatorisk för alla tomter.
• Sköter vägunderhåll och det som berör runt omkring.
• Årsmöte hålls på våren, vanligen i april.
• Arbetsdagar anordnas två gånger på våren samt en på hösten.
• Adressändring/ägarbyte skall meddelas till oss. Meddela någon ur styrelsen eller via hemsidan. Ordförande: Ove Eriksson Tel. 070-584 85 24

För Strömmadal finns även ett byalag som tillvaratar medlemmarnas intressen i deras egenskap av tomtägare inom Strömmadals tomtområde samt verkar för den allmänna trevnaden. Byalaget tar ut en liten symbolisk summa varje år för medlemskap. Mer information hittar du på vår hemsida. Hemsida: http://www.strommadal.se/ Strömmadals Byalag

Byalaget
• Frivillig förening för tomtägare inom Strömmadals tomtområde.
• Anordnar midsommarfest vid Kroksjön.
• Sköter också underhållet av badplatsen och dess anläggningar.
• Årsmöte hålls på våren/försommaren. Ordförande: Gerard Pegelow Tel. 08‐571 414 21 Hemsida: http://www.strommadal.se/Byalaget/Byalag.htm

Båtklubben
Vi har ett fantastiskt läge för Strömma båtklubb nere vid Strömma kanal. Strömma båtklubbs uppgift är att verka för båtplatser till fastighetsägare tillhörande områdets vägföreningar. Båtklubben har en Facebooksida ”Strömma båtklubb” där för närvarande all kontakt med båtklubben sker. Ordförande: Krister Arnell Tel. 0703-022 166 Hemsida: https://www.facebook.com/strommabatklubb

Grannsamverkan mot brott
I området är vi engagerade i Grannsamverkan mot brott. Huvudkontakt: Annemarie Roosen Tel. 070-496 06 95 Hemsida: http://www.strommadal.se/ (medlemssidorna)

Hembygdsföreningen
Strömma har en trevlig hembygdsgård med två hus, kallade ”Backstugan” och ”Stockstugan” som ligger strax efter Strömma kanal. Här finns ett charmigt museum och här hålls även allt från trevliga loppisar till aktiviteter som stickkvällar och båtutflykter. Det går även bra att hyra lokalen för privat bruk, förutsatt att du är medlem i Strömma hembygdsförening. Mer info finns på vår hemsida. Ordförande: Hans Severinson Tel. 08-865 92 60; 070-760 12 60 Hemsida: http://www.hembygd.se/stromma

Vid föreningarnas sammankomster, arbetsdagar m.m. har du/ni en ypperlig chans att träffa och lära känna dina grannar under trevliga och glada former. För allas trevnad i området måste vi alla även ta hänsyn……

I vårt område är vi djurkära, och vi ser till att de sköts. Notera att det krävs tillstånd av kommunen att inneha en mängd djur på sin tomt.
Hundar skall inte behöva stå och skälla i timmar, det mår varken de eller vi bra av. Givetvis tar vi med bajspåsen på promenaden. När ni använt bajspåsen så skall den tas med tillbaka till er egen soptunna.
Katter kan vara bra att ha halsband på så att vi vet att den har en ägare.
Hästar bör man inte rida på promenadstigarna (runt sjöarna), då de blir upptrampade och sörjiga.
Skräp kastar vi inte annat än i soptunnorna!
Bilar, MC, mopeder, fyrhjulingar och andra fordon, skall framföras på avsedda vägar, ta hänsyn till skyltar samt respektera hastighetsbegränsningen, 30 km/timme i vårt område.
Badplatsen och dess anläggningar sköter Byalaget och dess medlemmar om. Men hjälp till att sköta ditt, dvs djur stannar hemma, sopor tas med hem, fimpar lämnar man inte kvar på marken osv. Lämna området så som du vill finna det!
Bygglov skall ni naturligtvis ansöka om hos byggnadsnämnden men tänk också på att provisoriska konstruktioner, stora tält och liknade som står uppsatta en längre tid kanske också kräver tillstånd. Åtminstone skall ni tala med era grannar så att ni är överens om större förändringar.

Tänk på hur er tomt ser ut, det skall vara rent och snyggt och inga skrotupplag.
Eldning av icke komposterbart trädgårdsavfall (kvistar och grenar) är tillåtet veckorna 17-18 samt 42-43 varje år, dvs dels i slutet av april, dels i slutet av oktober. Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken. Dock skall sunt förnuft styra om det är lämpligt vädermässigt.

Klagomål på ”för området” inhyrda entreprenörer framförs vänligen genom att kontakta respektive förening. Däremot tar inte föreningarna hand om personliga klagomål grannar emellan.

Toaletter och avlopp har mycket speciella regler (olika för varje tomt) i Strömma p.g.a den känsliga naturen och vatten. Vad du än gör eller skall ändra, stäm av med kommunen. Där får du även reda på vilka typer av toaletter som är godkända här ute. Självklart får man inte tömma ut avloppet (toalett eller tvätt) direkt på tomten eller i dikena.

Vattning, skall ske med förnuft! Tillgångarna är inte oändliga, så tänk er för hur ni bevattnar er tomt. Låt inte vattenspridare stå på i tid och otid om vädret varit torrt t.ex. Har du fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Ove Eriksson
Ordförande Strömmadals Vägförening